Loading...

نمایش تکنیک طوفان فکری

0 نظر
نمایش تکنیک طوفان فکری
نمایش تکنیک طوفان فکری اولین بار توسط الکس آزبورن (Alex Osborn) مدیر تبلیغاتی آمریکایی ایجاد شد. از آن روز به بعد، محققان و اندیشمندان تکنیک اولیه‌ی او را بسیار بهبود بخشیده‌اند.

نکات کاربردی مدیریت
طوفان مغزی 
-طوفان مغزی در مدیریت یعنی چه و چه کاربردهایی دارد؟
- نمایش تکنیک طوفان فکری اولین بار توسط الکس آزبورن (Alex Osborn) مدیر تبلیغاتی آمریکایی ایجاد شد. از آن روز به بعد، محققان و اندیشمندان تکنیک اولیه‌ی او را بسیار بهبود بخشیده‌اند.

نکته اول : طوفان مغزی در مدیریت ، طوفان فکری یا بارش فکری یکی از تکنیکهای کاربردی حل مسأله است که به مدیران توصیه می کنم گاهی برای حل مسائل سازمان با مشارکت کارکنان از آن استفاده کنند. در این روش حل مسئله، اعضای گروه راه حل های گوناگون را به صورت فی البداهه و شفاهی بدون هیچگونه محدودیتی برای حل یک مسئله مطرح می کنند.

نکته دوم: در طوفان فکری هر چه ایده ها خلاقانه تر و هر چه تعداد آنها بیشتر باشند بهتر است. طوفان مغزی در مدیریت می تواند نقش بسزایی داشته باشد چرا که از آنجایی که در این روش از مشارکت کارکنان استفاده می شود، قطعا باعث تقویت حس مالکیت در کارکنان شده و آنها را برای اجرایی شدن راه حل ها مصمم خواهد کرد.

-اهداف و منافع طوفان مغزی در مدیریت:

1. تقویت کار تیمی و کمک به مشارکت تمام اعضای تیم در مسائل سازمان

2. تقویت ارتباط بین اعضای تیم و افزایش حس همکاری بین آنان

3. افزایش قدرت ابتکار در کارکنان و کمک به آزادی بیان افکار و خلاقیت ها

4. تقویت مهارت حل مسئله در کارکنان

5. کمک به انتخاب بهترین راه حل با مشارکت تمامی اعضای تیم

6. بالا بردن انگیزه کارکنان با القا حس مفید بودن در تیم و سازمان

7. بدست آوردن ایده های خاص و نو

-شرایط برگزاری جلسات طوفان مغزی در مدیریت
تعداد افراد حاضر در جلسه طوفان فکری بهتر است بین ۶ تا ۱۲ نفر بعلاوه خود مدیر و یا سرپرست و یک منشی زبردست برای ثبت ایده ها باشد. چون تعداد اعضای بالا باعث بالا رفتن تعداد ایده ها شده و جذب همه ی آنها مشکل می شود و ممکن است جریان اندیشه ها را محدود و کند شود.

از طرفی جلسه را بسیار طولانی و فرآیند طوفان مغزی را خسته کننده و وقت گیر می کند. تعداد کم افراد هم تعداد ایده ها را بسیار کم می کند که این هم خود باعث بدست نیامدن ایده های خوب و چالشی می شود.

همچنین سعی کنید که افراد حاضر در جلسات طوفان مغزی از تخصص های گوناگون باشند تا مسئله از منظر دید متخصصان مختلف بررسی و باعث تولید ایده های متنوع شود. گروهی که همه ی اعضای آن مثل هم فکر کنند قطعا به اندازه گروهی با دیدگاه های متفاوت نمی تواند ایده خلاقانه تولید کند.

دکتر فرشاد اکبرنژاد

آدرس تلگرام:

@drakbarnejadedu

بازخوردها
    ارسال نظر