Loading...

کتاب هنر بستن فروش برایان تریسی

0 نظر
کتاب هنر بستن فروش برایان تریسی
هنر بستن فروش فرایندی بسیار پیچیده و سخت مانند هنر پایان بازی شطرنج است در واقع فروش نوعی شطرنج است و نیاز به هوش عاطفی دارد. یکی از مهمترین راههای موفقیت در فروش مطالعه کتب مرجع در کنار فروش میدانی است. با خواندن این کتاب موفقیت شما در فروش مضاعف می شود.

. The art of closing of sales is similar to chess

.Ask for the order and close the sale with professionalism, confidence, and skill

https://cdnfa.com/scienstore/4e7b/uploads/psychology-of-selling-the-art-of-closing-sales-brian-tracy.pdf

بازخوردها
    ارسال نظر